התחילו בחיפוש אחרי שם הדומיין המושלם עבורכם...

חדשות

Malfunzionamento rete datacenter

מאי 17

Dalle ore 11.22 rileviamo un malfunzionamento alla rete. I tecnici in datacenter stanno risolvendo il problema.
A breve aggiornerò il ticket.